Menu Sluiten

Disclaimer

DISCLAIMER

Uit oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten en afbeeldingen op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.Deze site geniet op zowel inhoud als vormgeving auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijk voorafgaande toestemming van Tassen Groothandel is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan op een of andere wijze te verveelvoudigen of daarvan afgeleid werk te genereren.Het eigendom van handelsmerken en logo’s die op deze site voorkomen berust bij Tassen Groothandel of licentiegevers. Het is gebruikers van de site niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tassen Groothandel of licentiegevers.Voor de voorwaarden met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij u naar onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.